Tillbaka till nyheter

Möjligheternas fastighetsmarknad

Det har varit ett antal månader av negativ börsutveckling för de noterade fastighetsbolagen, men frågan är om inte prisnedgångarna snart har bottnat.

Månadskollen • juni 9, 2022

Det har varit ett antal månader av negativ börsutveckling för de noterade fastighetsbolagen, men frågan är om inte prisnedgångarna snart har bottnat. Aktiviteten på börsen fortlöper, närmast med Emilshus som går mot en börsnotering på Nasdaq i dagarna. Ett högre ränteläge och en förhöjd ränteprognos har inletts, samtidigt som inflationen skapar starka kassaflöden. Ägaromsättningen har varit hög de senaste åren, och det är fortsatt många aktörer som söker transaktioner.

 En tydlig utveckling som noteras på fastighetsmarknaden är ett allt intensivare fokus på miljö och miljöcertifieringar av fastigheter. Från år 2022 har EU:s nya taxonomi trätt i kraft, vars syfte är att generalisera vad som innefattas av hållbara investeringar, och att skapa ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässig verksamhet. Taxonomins införande är ett steg i linje för att uppnå EU:s klimatmål. Fastighetsbolagen har krav på att följa dessa riktlinjer och rapportera enligt regelverken, och fastigheternas hållbarhet ska bedömas utifrån bestämda gränsvärden. På Novier ser vi en tydlig efterfrågan på tjänster för att hjälpa till i implementeringen och hållbarhetsrapporteringen. Miljöcertifiering av byggnader har i flera år varit betydande för fastighetsvärden och finansiering, men utvecklingen har trappats upp ytterligare och hållbara fastigheter har blivit alltmer väsentlig på transaktionsmarknaden.

 I omvärlden råder fortsatt oro vilket påverkar den svenska ekonomin. Prognoser är osäkra då utvecklingen är volatil på många håll. Vi upplever en fortsatt bred prisuppgång som ger upphov till hög inflation. Den nuvarande inflationen är utbudsdriven och takten har ökat till följd av kriget i Ukraina och förvärrade leveransstörningar. Tillverkningsindustrin har utbredd brist på insatsvaror så som metaller och elektronik, vilket orsakar fortsatta prisuppgångar. Ekonomin stressas också av räntehöjningar och en stramare penningpolitik, men på motsatt håll fortsätter samtidigt arbetsmarknaden i Sverige att utvecklas mycket positivt.

Läs analysen här

Olof Rotbring

Transaktionschef, Transaktionsrådgivning, Partner

Genom att surfa vidare på vår webbsida så godkänner du att vi samlar in data om dina besök. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.