Teknisk förvaltning

Trivsamma, lönsamma & optimerade fastigheter

Våra tekniska förvaltare har ansvaret för teknisk planering, upphandling och genomförande samt för styrning och uppföljning av drift, skötsel och sidoleverantörer samt upprätthålla krav från myndigheter och försäkringsbolag. Våra tekniska förvaltare skiljer sig från mängden genom att ständigt ha din affär i fokus och ser tekniken som ett medel för att nå de uppsatta affärsmålen.

Miljö- och hållbarhetsfrågor är högt prioriterade och ständigt i fokus. Vi är i framkant och ger dig löpande förslag på miljö- och hållbarhetsinvesteringar. Vi har framgångsrikt minskat energiförbrukningen åt våra kunder. Vi ser en tydlig koppling mellan hållbarhet och digitalisering där vi genom proptech t.ex. kan minska transporter, fastigheternas energi-/effektuttag samt snabbare och enklare interagera med våra hyresgäster.

Kontakta oss – våra förvaltare gör skillnad för din affär

Porträtt på Henrik Forsberg

Henrik Forsberg

COO/Head of Technical Management, Project Management & Sustainability, Partner, Property Asset Management

Vi siktar alltid på ett hållbart partnerskap med samma engagemang oavsett storlek uppdrag. Kontakta oss – vårt heltäckande erbjudande gör skillnad.