Projekt­ledning

Vi utvecklar & höjer värdet på fastigheter

Vi identifierar och driver alla typer av projekt tillsammans med dig som fastighetsägare investeringsprojekt så som hyresgästanpassningar, underhållprojekt, miljörelaterade
projekt, om- till eller nybyggnadsprojekt för att utveckla och uppgradera din fastighet. Vi kan bistå i hela projektprocessen och är vana att arbeta förvaltningsnära. Vi har en bred erfarenhet inom flera olika typer av projekt så som kommersiellt, bostäder, lager och logistik samt samhällsfastigheter.

Projektledning

Vi planerar, organiserar och leder projekt för att nå våra beställares specifika mål inom överenskommen tid och budget.

Projekteringsledning

Vi planerar och designar våra beställares projekt, utifrån satt budget, tid och lagkrav.

Byggledning

Vi övervakar, samordnar och hanterar våra beställares byggprojekt från start till slut.

KA

Som kontrollansvarig övervakar vi byggprojekt för att säkerställa att de följer lagar och regler samt utförs enligt gällande standarder och föreskrifter.

Byggherreombud

Vi agerar för byggherrens räkning, och säkerställer att projektet levereras enligt kundens önskemål och krav till satt budget och tid.

Kontakta oss – vi gör skillnad för dina projekt

Porträtt på Susanna Ternstedt

Susanna Ternstedt

Manager Project Managment, Property Asset Management

Vi siktar alltid på ett hållbart partnerskap med samma engagemang oavsett storlek på uppdrag. Kontakta oss – vårt heltäckande erbjudande gör skillnad.

Vi som arbetar med projektledning