Fastighets­förvaltning

Vi skapar långsiktiga fastighetsvärden

Vi arbetar med alla delar inom fastighetsförvaltning och hjälper dig att skapa långsiktiga fastighetsvärden. Genom att erbjuda såväl kommersiell som ekonomisk och teknisk förvaltning, kan vi på marknadsmässiga och affärsmässiga villkor ta ett helhetsgrepp för en god och långsiktig totalavkastning.

Kommersiell förvaltning

Vi har lång erfarenhet inom kommersiell förvaltning och vi är experter på att skapa trivsamma, lönsamma och optimerade fastigheter. Våra förvaltare tar ett totalansvar över fastigheterna, arbetar proaktivt och hyresgästnära, samt skapar i ett tätt samarbete med våra avdelningar inom ekonomi, uthyrning samt teknik och projekt maximalt värde för era investeringar. Läs mer om kommersiell förvaltning.

Bostadsförvaltning

Vi erbjuder både optimering av dina fastigheter och nära service för hyresgästerna. Våra moderna och digitala lösningar effektiviserar driften, samtidigt som våra bovärdar ger hyresgästerna en känsla av närhet och trygghet. Vi arbetar löpande med att skapa trygghet i och kring fastigheterna och hjälper dig att sänka vakansgraden genom en strukturerad och professionell hantering av bostadsuthyrningen. Läs mer om bostadsförvaltning.

Ekonomisk förvaltning

Inom ekonomisk förvaltning tar vi hand om samtliga dagliga, månatliga, kvartalsvisa och årliga ekonomiuppgifter som ingår i förvaltningen av en fastighet med tillhörande bolag. Med en stabil, pålitlig och effektiv rapportering slipper du överraskningar, och kan vara förvissad om att allt sköts smidigt, enligt alla lagar och förordningar och anpassade efter era behov. Läs mer om ekonomisk förvaltning.

Teknisk förvaltning

Om du behöver hjälp med att säkerställa att fastigheterna hålls i välvårdat skick kan vi på Novier hjälpa dig med teknisk förvaltning samt tillsyn och skötsel av fastigheten. Den tekniska förvaltaren tar fram en grundlig underhållsplan och driftstrategi för varje fastighet med fokus både på affärsmål och säkerhet, som brandskyddsarbete och myndighetskrav. Läs mer om teknisk förvaltning.

Projektledning

Vi identifierar och driver alla typer av utvecklings- och ombyggnadsprojekt tillsammans med dig som fastighetsägare. Det innefattar hyresgästanpassningar, underhållprojekt, miljörelaterade projekt och om- till eller nybyggnadsprojekt för att utveckla och uppgradera din fastighet. Vi bistår också vid upphandlingar och agerar gärna projektledare eller byggherreombud. Läs mer om projektledning.

Förvaltningsuthyrning

Starta dina långsiktiga hyresgästrelationer genom vår förvaltningsuthyrning. Vi täcker alla 
kommersiella segment från strategi till förvaltning. Genom nära samarbete med förvaltningsorganisationen siktar vi på den bästa förvaltningsaffären, vilket minimerar vakanser och skapar långsiktiga värden. Läs mer om förvaltningsuthyrning.

Hållbarhet & energi

Vi hjälper dig till en hållbar förvaltning. Med tydliga mål och förbättringar inom en rad områden, planerar och genomför vi hållbarhetsarbetet i nära samarbete med dig. Vi vägleder dig inte bara kring miljörelaterade investeringar, lägre energiförbrukning och växthusgasutsläpp utan även i certifieringsfrågor och taxonomifrågor. Våra experter har lång erfarenhet inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Vi är väldigt nöjda med Novier som svarar upp mot de höga kvalitetskrav som Gamla Liv ställer på förvaltningsleveransen. Noviers engagerade och kunniga team bidrar på ett utmärkt sätt till fastighetsportföljens utveckling.

Jonas Lindegren

Kontakta oss – din partner för långsiktig totalavkastning

Porträtt på Kinga Kinnunen

Kinga Kinnunen

Head of Property Asset Management, Partner, Property Asset Management

Vi siktar alltid på ett hållbart partnerskap med lika stort engagemang oavsett storlek på uppdrag. Vi hjälper dig att skapa långsiktiga värden för dina fastigheter och investeringar. Kontakta oss – vårt heltäckande erbjudande gör skillnad.

Vi som arbetar med fastighetsförvaltning