Fastighets­utveckling

Fastighetens fulla potential

Fastighetsutveckling och projekt ligger oss på Novier varmt om hjärtat. Våra projektledare har lång erfarenhet och arbetar nära dig som fastighetsägare för att öka värdet på fastigheten och utveckla dess fulla potential. Vi kan hantera många olika typer av projekt som till exempel hyresgästanpassning, ombyggnation och planförändringar.

Våra erfarna team hjälper dig från planeringsstadiet och hela vägen i mål – med allt ifrån stadsutveckling, byggrätter och detaljplanearbete till ombyggnation och hyresgästanpassningar. Vi leder och styr projekt och upphandlar entreprenörer – och vi driver såväl nybyggnationsprojekt som utveckling av stora handelsområden och underhållsprojekt.

Vi utvecklar våra uppdragsgivares fastigheter som om de vore våra egna.

Malin Andrén

Kontakta oss – vi är din partner i kommande projekt

Porträtt på Henrik Forsberg

Henrik Forsberg

COO/Head of Technical Management, Project Management & Sustainability, Partner, Property Asset Management

Vi siktar alltid på ett hållbart partnerskap med lika stort engagemang oavsett storlek på projekt och vi hjälper er gärna oavsett vilken fas projektet är i. Kontakta oss – vårt heltäckande erbjudande gör skillnad.

Vi som arbetar med fastighetsutveckling