360 Real Estate Advisors

Värdeskapande fastighetsrådgivning inom alla områden

Vi är en engagerad helhetsrådgivare inom fastigheter. Vår hunger för innovativa lösningar skapar ständigt förbättring för både uppdragsgivare och hyresgäster.

Genom lyhördhet i alla led förstår vi din affär och genererar värde genom hårt arbete och nyskapande lösningar. Med oss får du en partner som tänker stort in i framtiden samtidigt som vi får saker att hända i vardagen. På så sätt bidrar vi till din utveckling som ökar värdet i varje fastighet, platsupplevelse och möte.

Novier – en lyckad sammanslagning

När Nordier och Novi med sina kompletterande verksamheter slogs ihop bildades en heltäckande fastighetsrådgivare – Novier. Med flera specialistområden under ett gemensamt tak skapas synergier med ökat flöde av uppdrag och goda tillväxtmöjligheter. Målet är att vara den mest professionella och personliga fastighetsrådgivaren i Sverige.  

Nordier + Novi = Novier

Nordier Property Advisors och Novi Real Estate har beslutat att tillsammans bilda en ny ledande svensk fastighetsrådgivare med specialistkompetens inom transaktion, värdering, uthyrning, utveckling och förvaltning. 

Tack vare vår breda kompetens och specialister inom varje område kan vi nu erbjuda rådgivning och hjälp med allt inom fastigheter. Det som utmärker oss är vår entreprenöriella sida och hur vi får saker att hända.

Marie Bucht Toresäter

Ledningen

Långsiktigt samarbete

Det blir som bäst när man trivs ihop. Därför siktar vi alltid på ett nära och personligt partnerskap samtidigt som vi matchar dina behov i alla steg av ditt företags tillväxt. På så vis utvecklas vi tillsammans. Med oss får du en trygg och inspirerande rådgivare som är den perfekta balansen mellan “ett samtal bort” och ett stabilt och välsmort maskineri.

Så skapar vi resultat

Genom personligt engagemang och nära samarbete med dig identifierar vi vad som är bäst för din affär. Vi kombinerar lång erfarenhet, affärsmässigt kunnande och hårt arbete med fingertoppskänsla och nytänkande för att utveckla verksamheter, bolag och fastigheter.